Avtalsregister

Hantera dina avtal effektivt; arrenden, hyror, tomträtter, båtplatser mm. Skapa fakturor och integrera med ekonomisystemet.

Avtalsregistret hjälper dig att hålla ordning på avtal, bevakningsdatum och fakturering. Se till att rätt belopp faktureras. Hantera förlängning av avtalen och följ upp statistik.

Digitalisera avtalshanteringen

Hantera dina avtal effektivt

Med avtalsregistret kan du lägga upp kunder och avtal. Avtalen ligger till grund för fakturering. 

 • Kunder och avtal

  Lägg till kunder och avtal. Hantera avtalsperioder och faktureringsperioder. 

 • Arrenden

  Du kan hantera arrendeavtal och fakturera. Indexuppräkna belopp. Koppla arrenden till fastigheter.

 • hyror

  Fakturera hyror enkelt. 

 • Tomträtter

  Hantera tomträtter. Denna funktion är under uppbyggnad.

 • Båtplatser

  Fakturera båtplatser. 

 • Fakturera

  Generera avtalsfakturor enkelt baserat på avtalsperioder och faktureringsperioder. 

 • Integration

  Integrera fakturering med ditt ekonomisystem. Vi har kopplingar till Raindance, Visma, Fortnox mfl. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Vi lyssnar gärna på era behov och visar hur systemet fungerar. 
Namn E-post Meddelande Skicka in