Avtalsregister för kommuner

Hantera kommunens arrenden, hyror, tomträtter och servitut mm samt skapa fakturor och integrera med ekonomisystemet.

Avtalsregistret hjälper dig att:

 • Hantera ärendeflöden för exempelvis markreservationer, fastighetsförsäljning, markupplåtelse och arrenden

 • Hantera avtalsinformation, tex bevakningsdatum, avtalsvillkor, förlängningar och uppsägningar

 • Fakturera enligt avtalsvillkor (tex betalningsvillkor, faktureringsintervall och prisindex)

 • Integrera med ekonomisystem (för utskick och kundreskontra)

 • Få statistik över avtal och fakturering

Digitalisera avtalshanteringen

Vi erbjuder ett webbaserat verktyg för avtalshantering skräddarsytt för kommuner som arbetar exempelvis med:

 • Arrenden och Hyror

 • Ledningsrättsavtal

 • Markanvisningsavtal och överlåtelser 

 • Nyttjanderätter och Servitut 

 • Tomträtter

 • Fakturering och integration till ekonomi

Digitalisering för effektivitet

• Ärendeflöden för effektiv hantering (av exempelvis markreservationer, fastighetsförsäljning, markupplåtelse och arrenden)

• Avtalshantering (exempelvis bevakningsdatum, avtalsvillkor, förlängningar, uppsägningar)
• Fakturering enligt avtalsvillkor (tex betalningsvillkor, faktureringsintervall och prisindex)
• Integration till ekonomisystem (för utskick och kundreskontra)
• Statistik över avtal och fakturering

Systemet digitaliserar processen och avtalshanteringen för att förenkla och spara tid. Systemet har använts under 10 år och har utvecklats i samverkan med svenska kommuner. Vi hjälper till med dataöverföring från befintligt register samt ger stöd för uppstart. 


Vill du veta mer?

Kontakta oss

Vi lyssnar gärna på era behov och visar hur systemet fungerar. 
Namn E-post Meddelande Skicka in